webjvm diereninformatie over zoogdieren

Share This:

Webjvm diereninformatie over zoogdieren in de wereld. Op de website van  diereninformatie is trip door het dieren rijk.

Het dieren rijk van de zoogdieren

Daarom hebben in de wetenschappelijke diereninformatie van diersoorten. op de webjvm classificatie alle dieren een Latijnse naam gekregen die uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft het geslacht van het dier.  Het twee de diersoorten. Die naam moet dan duidelijke zijn over het dieren. En geen aanleiding geven tot verwarring van het diersoorten. Kijk voor nog meer dieren foto,s  op webjvm diereninformatie  foto’s overzicht van zoogdieren .

webjvm diereninformatie en voor diersoorten

webjvm diereninformatie sitemap van dieren

De eencellige dieren

eencellige dieren informatie

De eencelligen dieren vormen de grondslag van de leer der afstamming van de organismen.

flagellate eencellige dieren De Flagellata
rhizopoda eencellige dieren  De Rhizopods
infusorien eencellige dieren  De Infusorien

 

Zoogdieren – I

zoogdieren informatie

Zoogdieren de klasse der zoogdieren vormt de meest voleindigde groep in de evolutie van de dierenwereld.

Prototheria-Monotremata klasse der zoogdieren Prototheria Monotremata
metatheruia-buideldieren klasse der zoogdieren  Metatheruia buideldieren
eutheria-insecteneters klasse der zoogdieren Eutheria insecteneters
dermoptera huidvliegers klasse der zoogdieren Dermoptera huidvliegers
chiroptera vleermuizen klasse der zoogdieren Chiroptera Vleermuizen
megachiroptera vliegende hond klasse der zoogdieren Megachiroptera Vliegende honden
mirochiroptera insekeneters klasse der zoogdieren Mirochiroptera kleine vleermuizen

Van sponsen tot kwallen

van sponsen tot kwallen

Holtedieren of Coelenterata hydra, kwallen, zeesterren, koralen, Dit zijn bijna alle zeedieren.

spongien sponsen tot kwallen informatieSpongien

De wormen

worm informatie

De Wormen zijn de eerste zogenoemde triploblas

platworm zogenoemde triploblasPlathelminthes (Platwormen)
snoerworm zogenoemde triploblasNemertlnea (snoerwormen)
rondwormen zogenoemde triploblasNemathelminthes (rondwormen)

Web jvm diereninformatie

En het paginasysteem berust op een aantal symbolen afbeeldingen van families die de geslachten groeperen. het niveau dat het typedier uit de bedoelde groep -zodat een ons de eerste naam van elk dier geeft. Bovendien snelle visuele klassering van elke pagina mogelijk. Wij hebben ons beperkt tot drie soorten symbolen.

Hoofdsymbool

rood/zwart:

Dit symbool verwijst naar de classificatiepagina. Waarop het bovenaan staat afgebeeld op de pagina. Aldus kan elke kaart zonder moeite in de desbetreffende grote groep worden geplaatst. Zo is voor de zoogdieren bijvoorbeeld. Die over vier classificatiepagina’s zijn verdeeld. de koe kop in vier verschillende vormen weer gegeven. namelijk één per pagina. De pagina van de kangoeroe wordt aldus als pagina Zoogdieren  gebracht. Aangezien dit die onder de eerste in de lange rij zoogdieren is gerangschikt.

Secundair symbool

rood:  Met dit symbool gaat de classificatie in bijzonderheden over. Al naar de ontwikkelingsgraad gaat het om kleinere stammen of om klassen of orden. Volgens de groepering van de invoeg pagina. Het rode symbool geeft de silhouet weer van een typische soort uit de bedoelde groep. Daaruit mag niet worden afgeleid dat al de bedoelde soorten er allemaal zo uitzien. Maar wel dat ze alle van gemeenschappelijke afkomst zijn.

Tertiair symbool

groen:  Dit symbool wordt gebruikt voor enkele onder orden of families waarvan de wetenschappelijke vereniging op het eerste gezicht wel enige verwarring veroorzaakt. In de orde van de Evenhoevigen bijvoorbeeld komen enkele zoogdieren voor met een duidelijk verschillend aspect.

Zo onder meer :

  • buffels
  • gazellen
  • nijlpaarden
  • giraffen
  •  evers

Door dit derde symbool kan een zoölogische classificatie worden aangehouden volgens het meest gangbare systeem .